logo-krol-cranes.png

THE BEST PERSPECTIVE FROM 70-25000 TM

menu-button.png

Krøll Kraner A/S' Hjælpefond

Hjælpefonden har til formål alene at yde understøttelse til tidligere ansatte, der har været ansat i mindst 8 år i firmaet Krøll Cranes A/S (tidl. A/S F. B. Krøll's virksomhed), dog således at funktionærer har fortrinsret, og/eller til sådanne afdøde arbejdstageres efterladte ægtefæller eller efterlevende børn under uddannelse indtil deres 24. år. Støtte kan kun ydes efter fondsbestyrelsens skøn over behovet herfor i det enkelte tilfælde. Støtte kan eventuelt ydes i form af udlån fra fonden.


Fonden må ikke udbetale ydelser, der har karakter af pension til arbejdstagere, disses ægtefæller eller børn. Fonden må heller ikke udbetale beløb der har karakter af supplement til sådanne pensionsydelser.


Understøttelse fra fonden kan højst ydes et år af gangen.


Fondsbestyrelsen består af:


Jørn Lorentzen (Formand) jl@krollcranes.dk

Svend Carlsen (Tidligere ansattes repræsentant) sk@chicks.dk

Henrik Nielsen  hbn@krollcranes.dk


Ansøgninger sendes til:

Krøll Kraner A/S' Hjælpefond

Nordkranvej 2

3540 Lynge

Attn: Jørn Lorentzen


eller pr email til Jørn Lorentzen på jl@krollcranes.dk


Yderligere oplysninger omkring Hjælpefonden fås ved henvendelse til fondsbestyrelsen.

Krøll Cranes: For over half a century we have been designing and manufacturing quality tower cranes ranging from 70 to 25,000tm. No matter what size you need you are ensured the highest manufacturing and technology standards, a make-to-order solution and responsive, knowledgeable service.

Read more »

the-muhibah
Krøll Cranes is a member of Muhibbah Enginering Group
KRØLL CRANES A/S - Nordkranvej 2 - DK-3540 Lynge - Tel: +45 48187400 - Fax: +45 48188807 - Email: info@krollcranes.dk
INFORMATION
ON THE USE OF COOKIES

This site uses cookies


Cookies are necessary for this site to function, but also gives us information about how the site is used, so we can make improvements, both for you and others. Cookies on this site are mainly used for measuring traffic and optimizing the site’s content.
By continuing to browse through this site, you are accepting the use of cookies.
If you would like to know more about cookies, or how you delete them, click here.